Geleend van LLKunst

Nooit te oud voor cultuur

Deze pagina heet Creatief omdat Kunst of Cultuur van die grote woorden zijn. We willen eenvoudig beginnen. De aanzet van deze pagina vindt u op de website www.Langlevekunst.nl.
Daar zie je dat er al een aantal jaren geijverd wordt om ouderen te betrekken bij cultuur. Het is een aantrekkelijke presentatie van wat kan en wat al gerealiseerd is.

Iedereen kan meedoen.

Heiloo heeft een enorm cultureel aanbod. Op de website http://www.heiloo-online.nl/links vindt u alle clubs, verenigingen en activiteiten bij elkaar.

Maar niet zo makkelijk alleen.

Daar gaat het hier om. We willen voor mensen die door omstandigheden alleen staan, of zich alleen voelen een mogelijkheid aanreiken om een hobby te ontwikkelen of weer op te pakken.

Plan om aan te werken

 • We openen op deze website een mogelijkheid om creatieve activiteiten of interesses uit te wisselen.
 • Wij weten niet wat er zich gaat ontwikkelen. Dat hangt geheel af van wie er in willen stappen en wat zij inbrengen.
 • Iedereen kan zich aanmelden om mee te doen en te denken via mail of de Contactpagina.
 • Deelnemers komen voor hun geprogrammeerde onderdelen bij elkaar in een daarvoor geschikte ruimte.
 • De programmering komt via deze uitwisseling vanzelf op gang. Waar nodig vragen zij ondersteuning door organisaties op creatief vlak zoals bijvoorbeeld Muziekschool, Hobbyfarm, Tintoretto, Bibliotheek, Trefpunt, e.d. en natuurlijk onze eigen organisatie Senioren Heiloo Egmond.

 • Maar de kern wordt gevormd door een groep deelnemers die bij elkaar komen, maar ook bereid zijn bij mensen thuis langs te gaan. Deze kern noemen we maar even Creatief Atelier.

  Schema

  Ons ideaal is tweerichting verkeer:

 • Individueel: via huisbezoek. Als er vraag naar is kunnen we meteen beginnen.
 • Groepsgewijs: Vraagt om instanties die er achter willen staan en ruimte bieden  aan Creatief Atelier voor inspiratie en creatieve activiteiten.
 • Ons belangrijkste doel is dus de minder bereikbare en de mobiele ouderen te activeren in cultureel verband.

  En het moet groeien.

  Wilt u mee denken en doen in "Creatief Atelier", neem hier contact op met: Hans Rutjes. terug