Afgeleide Mondriaan

Nooit te oud voor ....

Deze pagina heet Creatief omdat Kunst of Cultuur van die grote woorden zijn. We willen eenvoudig beginnen. De aanzet van deze pagina vindt u op de website www.Langlevekunst.nl.
Daar zie je dat er al een aantal jaren geijverd wordt om ouderen te betrekken bij cultuur. Het is een aantrekkelijke presentatie van wat kan en wat al gerealiseerd is.

Iedereen kan meedoen

Heiloo heeft een enorm cultureel aanbod. Op de website http://www.heiloo-online.nl/links vindt u alle clubs, verenigingen en activiteiten bij elkaar.

Maar niet zo makkelijk alleen.

Daar gaat het hier om. We willen voor mensen die door omstandigheden alleen staan, of zich alleen voelen een mogelijkheid bieden om een hobby te ontwikkelen of weer op te pakken.

Creatief Atelier

   Op deze website hebt u een mogelijkheid om creatieve activiteiten of interesses uit te wisselen.
   Wilt u thuis wat gaan doen, dan kan iemand u komen helpen met instructie aan huis.
   Voorbeelden om mee te starten zijn: tekenen, schilderen, foto’s maken of bewerken, sieraden maken, verhalen schrijven en wat al niet meer.
   Door zelf bezig te zijn begrijpen we ook meer van wat die cultuur in onze musea inhoudt en met ons kan doen.
   Hebt u thuis al het een en ander ontwikkeld, dan wilt u wel eens met anderen praten over ontwikkeling of verbetering.
   Via deze website kunnen mensen met elkaar in contact komen op basis van hun hobby.
   Via deze website kunnen hobbyisten zich aanmelden om iemand thuis verder te helpen.
   Wij weten dat er elders dergelijke initiatieven van de grond zijn gekomen. Alles hangt af van wie er in willen stappen en wat u inbrengt.

Ons belangrijkste doel is dus de minder bereikbare en mobiele ouderen te activeren in cultureel verband.

Wilt u mee denken, thuis gaan helpen of thuis iets gaan doen in dit verband, neem dan contact op met: Hans Rutjes.

terug