Lekker in je eigen huis blijven wonen

Dat wil eigenlijk iedereen zo lang mogelijk. Ook de overheid streeft ernaar om mensen zo lang mogelijk de eigen verantwoordelijkheid en regie over hun leven te laten houden.

Maar hoe doen we dat in de praktijk? Gemeenten pakken steeds meer de verantwoordelijkheid op om inwoners goed te informeren. West-Friesland is een mooi voorbeeld met een digitaal loket via www.Lekkerblijvenwonen.nl.
In Heiloo kunt u terecht bij Welzijn Heiloo. U vindt daar bijvoorbeeld testen om te kijken in hoeverre uw huis levensloop bestendig is en mogelijkheden om daar verbetering in te brengen.

producten voor de thuiszorg

Het aanbod

Bedrijven met advies, hulp, diensten en technische hulpmiddelen zien een groeiende bron van inkomsten voor deze sector. Ze leveren aan zorginstellingen, gemeenten, maar ook aan particulieren. Het is heel lastig om een overzicht te krijgen, omdat er zoveel wordt ontwikkeld en het kaf van het koren nog niet gescheiden is. Prijzen ziet u niet veel op internet, wel de mogelijkheid om thuis advies op maat te komen leveren. Die adviezen zijn duur.

Ons doel is ervaringen uitwisselen

Maar het is onze eigen omgeving waarin dit verhaal speelt. De computer kan worden ingezet. Op tablets worden apps gebruikt, om gezondheid te meten, om contacten gemakkelijker te maken met vrienden en familie maar ook met de zorgaanbieder. Deze pagina kan u en ons helpen bij het inventariseren van mogelijkheden. U kunt ons helpen door uw ervaringen te melden, onze tips aan te vullen en samen een beter inzicht te krijgen in wat in een gegeven situatie de beste keuze is. Zo vertelt Toos haar ervaringen in Oogcontact op de Blog pagina.

In de linker kolom vindt u websites naar bedrijven en organisaties, in de rechter kolom concrete apps om meteen uit te proberen.

Afb poppetjes

Als je in een situatie verkeert, waarin je voor een korte of langere tijd een beroep moet doen op hulp of ondersteuning, dan ben je maar al te vaak overgeleverd aan wat er voorhanden is, of wat de hulpverlener vindt dat er moet gebeuren. Je bent de regie op zo’n moment kwijt en dat maakt je kwetsbaar en onzeker.

Uitgangspunten

Om zelf keuzes te maken en te beslissen over de inrichting van je leven, is de volgende opstelling aan te raden:

  • We hebben een gelijkwaardige inbreng naast de hulpverlener,
  • We onderzoeken samen de wensen en mogelijkheden naar duurzame oplossingen die passen bij onze belevingswereld.
  • Er moet voldoende ruimte zijn om de eigen regie te voeren en dat betekent dat wij ook organisatorisch regelruimte krijgen om de die eigen regie te voeren.
  • Kortom: speel het spel en stel je actief op.

    Deze tekst gebruikt de termen uit de handleiding voor de professional aan de kant van de hulpvrager. Wil je meer weten over “Wat Werkt bij eigen regie?” dan is er de webpagina Movisie over kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

    Uitwisseling

    Onze selectie is erg willekeurig. Wij horen graag van u betere voorbeelden en voorstellen via het email adres van onze Ouderenadviseur: Jef Timmerman. terug