Lekker in je eigen huis blijven wonen

Dat wil eigenlijk iedereen zo lang mogelijk. Ook de overheid streeft ernaar om mensen zo lang mogelijk de eigen verantwoordelijkheid en regie over hun leven te laten houden. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Kan je niet alleen

Veel is er gelegen aan hoe de omgeving mee wil werken. De omgeving dat is de gemeente, de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder en allen wachten af wat jij zelf bij elkaar weet te sprokkelen. Uiteindelijk draait het om geld: “Wat mag een tachtigjarige kosten?”

Boekhouders en digitale rapporten (data) bepalen straks een maximumbudget, waarna vergoedingen automatisch stoppen en alleen nog eigen geld kan helpen voor genezing en voorzieningen voor die tachtigjarige. In de hele discussie spelen zij geen rol.

Het kapitaal maakt de dienst uit

Dat geldt ook voor het gemeentelijk beleid kijk in Heiloo. De gemeente verdeelt en heerst via de subsidiepot, die voor een deel moet compenseren wat er teveel aan de gemeente moet worden betaald. De bibliotheek, de muziekschool, de sport betalen een huurbedrag conform de huidige markt. Dat kan best wat minder als je het sociaal belang voorop stelt.

Neen, ze moeten zelfs bezuinigen. Ze worden gedwongen met elkaar te concurreren. Het zou ook beter kunnen met een efficiëntere huisvesting in één representatief “Open Huis”. Die verdeeldheid werkt door naar beneden. Het Trefpunt werkt initiatieven van Ouderenbond tegen (KBO-Senioren Heiloo Egmond). Ook hier speelt dan de zaalhuur een rol.

Waar zijn de ouderen?

Ik weet dat bovenstaande tekst zeer ongenuanceerd is. Maar dat het kapitaal de dienst uitmaakt staat vast. De boekhouder rekent naar zijn baas toe. Mede dank zij de diverse fracties in de raad. Waar Blijven dan de ouderen? Laat u horen. Vraag aan de politiek naar haar maatchappelijke ideeën en stem straks op de partij die echt opkomt voor een sociale samenleving. Wordt lid van de ouderenbond, niet om goedkoop te kunnen bridgen of biljarten, maar omdat er werk aan de winkel is. Laat niet alles aan het bestuur van de KBO/SHE over en help elkaar om in de eigen buurt een beter klimaat te scheppen. We hebben vooral elkaar nodig om

LEKKER IN JE EIGEN HUIS TE BLIJVEN WONEN.

Doel van deze pagina is ervaringen uitwisselen

In de linker kolom vindt u websites naar bedrijven en organisaties, in de rechter kolom concrete apps om meteen uit te proberen. Onze selectie is erg willekeurig. Wij leren graag van uw ervaringen via het email adres van onze Ouderenadviseur: Jef Timmerman. terug